บริจาคเงินเพื่อเช่าพระ นำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

บุคคลธรรมดาบริจาคเงิน หรือสิ่งของให้กับวัด ห …

ดอกเบี้ยบ้านจากการกู้ร่วม ใช้สิทธิคนเดียวได้หรือไม่

สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ โดยสามีมีเงิน …