กรณีผู้มีเงินได้มีอาคารหรือห้องชุดในอาคาร (ซึ่งต้องจำนองอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดหรืออาคารพร้อมที่ดินเป็นประกันการกู้ยืมเงินนั้น โดยมีระยะเวลาจำนองตามระยะเวลาการกู้ยืม) เป็นที่อยู่อาศัยในที่ปีขอหักลดหย่อนเกินกว่า 1 แห่ง ให้หักลดหย่อนและยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ทุกแห่งสำหรับอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด แต่รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริงและไม่เกิน 100,000 บาท

อ้างอิง ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165) (ฉบับ 166) และ (ฉบับ 167) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 224)(ฉบับที่ 225) และ (ฉบับที่ 226)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *