ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่สรรพากรกำหนดให้นิติบุคคลทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ใครก็ตามจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร นั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเราจ่ายค่าบริการก็ไม่จำเป็นจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่สำคัญมีดังนี้
ค่าบริการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าขนส่ง หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%
ค่าโฆษณา หักภาษี ณ ที่จ่าย 2%
ค่าเช่า หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

แบบที่ใช้ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กรณีจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานประจำ ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 1
กรณีจ่ายค่าบริการให้กับบุคคลธรรมดา ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 3
กรณีจ่ายค่าบริการให้กับนิติบุคคล ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 53
กรณีจ่ายค่าบริการให้กับบริษัทต่างประเทศ หรือคนต่างประเทศ ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด. 54

ตัวอย่าง: บริษัทจ่ายค่าบริการให้กับนาย เอ เป็นจำนวนเงิน 100 บาท บริษัทเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของค่าบริการ 100 บาท และนำส่งกรมสรรพากรด้วยแบบ ภ.ง.ด. 3 เนื่องจากเป็นบุคคลธรรมดา

นายเอ จะได้รับเงินค่าบริการ 97 บาท (เพราะโดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไป 3 บาท) และจะได้หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ่ทวิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *