บุคคลธรรมดาบริจาคเงิน หรือสิ่งของให้กับวัด หรือบริจาคเงินเพื่อเช่าพระ เครื่องราง ของขลัง หรือบูชาวัตถุมงคล โดยมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากวัด สามารถนำมาหักลดหย่อนเงินบริจาคได้หรือไม่

การหักลดหย่อนเงินบริจาค มีหลักเกณฑ์ว่า ต้องเป็นการบริจาคเงินเท่านั้น จะตีราคาสิ่งของ หรือทรัพย์สินที่บริจาคเป็นเงินมาหักลดหย่อนไม่ได้ โดยบุคคลธรรมดาผู้บริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าจำนวนที่บริจาคจริงในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นแล้ว ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องมีเอกสารหลักฐาน เช่น ใบรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตร
ดังนั้น ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้เฉพาะการบริจาคเงินให้กับวัด โดยมีหลักฐานใบรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตรเท่านั้น ไม่ว่าจะได้รับพระเครื่อง/วัตถุมงคลด้วยหรือไม่ก็ตาม
สำหรับการชำระเงินให้กับวัด โดยมีหลักฐานการรับเงินเพื่อเช่าหรือบูชาวัตถุมงคลนั้น เข้าลักษณะเป็นการชำระเงินค่าสินค้า โดยได้รับสินค้าเป็นการตอบแทน ผู้มีเงินได้จึงไม่สามารถนำหลักฐานการรับเงินดังกล่าว ไปหักลดหย่อนเงินบริจาคได้แต่อย่างใด เนื่องจากความความหมายของคำว่า “บริจาค” หมายถึง การสละ การให้ หรือการแจก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *